30 Mart 2016 Çarşamba

Fixthermo 2 | Yalıtımda Devrim | Sıva ve İzolasyon Bir arada!

Fixthermo2 Amatör Uygulama Videosu


SIVA ve İZOLASYON BİRARADA
TANIM
İç –dış cephelerde tuğla, gaz beton, bims, briket duvar vb. yüzeylere uygulanabilen, yapışma ve rahat uygulama olanağı sağlayan, doğal hammaddelerle desteklenerek oluşturulmuş, ısı+su+ses ve yangın yalıtımı sağlayan, çimento esaslı el veya makine ile uygulanabilen ekolojik bir yalıtım sıvasıdır.

UYGULAMA ALANLARI
Tuğla, gaz beton, bims, briket, brüt beton yüzeylerde, duvarlarda yalıtım sıvası olarak kullanılır. Kireçli ve alçılı yüzeylere uygulanmaz.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama yapılacak yüzey kalıp yağı, toz, boya, kir vb. tutunmayı önleyecek maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeydeki çatlak ve delikler Fixkim tamir harçları ile kapatılmalıdır.
Yüzey, uygulama öncesi nemlendirilmelidir. Gaz beton, brüt beton, yüzeylerde uygulamadan 3 gün önce ön serpme yapılmalıdır. Uygulanan ön serpme kuruduktan (en az 72 saat) sonra sıva uygulamasına geçilmelidir. Uygulanan ön serpmeye 3 gün boyunca belirli aralıklarla ıslatılmalıdır. Yüzey düzgünlüğü ve parlaklığı olan brüt beton yüzeylerde brüt beton astarı ile beraber ön serpme işlemi yapılarak kuruduktan sonra uygulama yapılmalıdır.

UYGULAMA ŞARTLARI
Uygulama sırasında ortam sıcaklığının +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Direkt güneş veya kuvvetli rüzgar altında uygulanmamalıdır.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
Fixthermo (thermofix) Isı Yalıtım Sıvası % 30–40 ısı yalıtımı sağlar. Sıva olarak uygulandığı için ısı köprüleri oluşturmaz. A1 sınıfı yanmaz, nefes alabilen, hafif yapısı ile yapılara yük bindirmeyen, kansorejen madde içermeyen malzemedir. Ses yalıtımı sağlar, Asit yağmurlarına dayanıklı olup, rutubet ve nemi önleyerek, küf ve mantar oluşumunu engeller.
TEKNİK ÖZELLİKLER
 Görünüş Beyaz renkli ince toz
 Toz Yoğunluk 550 ± 50 kg/ m3
 Su Karışım Oranı 12-13 lt. su / 20 kg. toz
 Uygulama Sıcaklığı +5°C ile 35°C arası
 Aderans Dayanımı  > 0,1 N/mm²
 Ses Yalıtım Değeri  25 db (3cm/500Hz)
 Basınç Dayanımı  > 1,6 N /mm²
 Eğilme Dayanımı  > 0,9 N /mm²
 Su Emme  0,240 (kg./m² min0,5)
 Isı İletkenlik Katsayısı  0,055 (W/Mk)
 Kabuklaşma Süresi < 60 dk. 20 °C
 Raf Ömrü Kuru ortamda 8 ay
 Yanıcılık Sınıfı A-1 Hiç Yanmaz
 Su Buharı Geçirgenliği (Μ)3
UYGULAMA
Fixthermo (thermofix) Isı Yalıtım Sıvası, mikser ile karıştırılarak (13,5—14,5 lt. su, 20 Kg. torba) yüzeye mala yardımıyla veya sıvamatik ile yüzeye püskürtülerek uygulanır. Suyun tamamı bir defada konmayıp kademeli olarak ilave edilir. Düzgün bir sıva için özel alüminyum mastar profilleri kullanılmalıdır.
Köşe kırılmalarını önlemek için köşe profilleri kullanılmalıdır. İki ano arasına yatay şeritler halinde uygulanan Fixthermo (thermofix) Isı Yalıtım Sıvası, özel alüminyum mastar profilleri ile mastarlanır. Sıva yeterince sertleştiğinde (parmak ile basıldığında oyulmayacak şekle geldiğinde) yüzey tirfillenir. Nemli bir sünger ile yüzey tamamlanır.
Uygulama kalınlığı tek katta 1 cm ile 5 cm arasında yapılır. Kalınlık 5 cm’den fazla ise ikinci kat birinci katın prizini aldıktan sonra maksimum 2-2,5 cm kalınlığında uygulanır. Uygulamalarda katlar arasında beklenmesi gereken süre 24 saattir.

UYARILAR
Hazırlanan harç içerisine hiçbir malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir. Kullanım süresi geçmiş harçlar, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak veya donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
Ürünün dayanıklılığı açısından uygulama sonrası 7 gün içinde yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır. Farklı malzeme birleşim yerlerinde ve hareket olabilecek noktalarda sıva f ilesi tavsiye edilir. Isı yalıtım sıvası, üzerine yapılacak uygulamalar için ortam sıcaklığına bağlı olarak en az 15 gün beklenmelidir.
Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız. Solumayınız, göze temasında bol su ile yıkayınız, gerekirse doktora başvurunuz. Çimento esaslı malzeme olduğundan uygulama esnasında eldiven kullanılmalıdır. Ambalajlı ürün nemli ortamlarda saklanmamalıdır.

TÜKETİM
5-6 kg/m² (1 cm kalınlık için)

DEPOLAMA
Orjinal ambalajında en fazla 10 kat istif le, kuru ve nemsiz bir ortamda 8 ay süreyle saklanmalıdır. Torba açıldıktan sonra 7 gün içerisinde tüketilmesi önerilir.

SAĞLIK ve EMNİYET
Deri ve göz temasından kaçınılmalıdır. Depolama ve uygulama sırasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır.


İletişim için TIKLAYINIZ
Bize yazın sizi arayalım...
Ya da arayın konuşalım...
444 34 67 
Fixkim 

25 Ocak 2016 Pazartesi

Mucize Ürün "Perlit" Nedir?Mucize Ürün “Perlit” Nedir? 
Perlit dünya yapı gereçleri listesine 1940'lı yıllarda girmiştir. Volkanik camsı dokuda bir malzemedir. Bileşiminde % 75-80 silisyum bulunur. Dünya Perlit rezevlerinin % 60'ı Türkiye dedir. Bütünüyle Türkiyeli bir malzeme denilecek Perlit?in Türkiye de kullanımı gecikmeli olarak 1980?lerde başlar.
Doğal yada genleştirilmiş halde iki tür kullanımı bulunan perlit genellikle genleştirilmiş haliyle bilinir. Genleştirilmiş perlit 0.035 Kcal/mhc ısı iletkenlik katsayısı ile izolasyon malzemesi olarak kullanılır.
Hafif olduğu için binaların ölü yükünü çok azaltır. Bu ise binayı taşıyan kolon ve kirişlerin küçülmesini ve demir/çimento kullanımında tasarruf sağlar.
Perlit'in doğal halde kullanılması da ısı yalıtımı özelliklerini korur. Ancak doğal perlit nem çekmez, su emmez, volkanik bir hammade olduğu için kum gibi yıkamayla giderilmeyen zayıf karışımlar içermez, dolayısıyla alkali agrega özelleği göstermez. Çimento ile iyi ilişki kurar, yüksek aderansa sahiptir. Su emmeyen, kırılmayan ve basınca dayanıklı güçlü bir beton oluşturur.
Çatı ve duvar kaplamasında kullanılacak perlitli malzemeler ile yapılacak ısı yalıtımı % 40-60 oranında yakıt tasarrufu sağlayacaktır.
Hem ekonomik kayıp hem çevre kirliliği, binalarda ısı yalıtımının önemini giderek arttırmaktadır. Perlit camsı volkanik bir malzeme olduğu için perlitten yapılan malzemelerin basınç mukavemeti giderek artar, ömrü bina ile eşittir.
Organik olmadığı için haşarat barındırmaz, sağlıklıdır. Bakım gerektirmez. Yanmaz, kolay alev almaz. Isı yalıtımı gibi ses yalıtımı da sağlar.
HAM PERLİT
Perlit, inci taşı anlamına gelen, grinin toplarından siyaha kadar değişik renklerde camsı volkanik bir kayadır. Bu haliyle perlit’e HAM PERLİT denir.
TASNİF EDİLMİŞ PERLİT
Ham perlitin 0.0-2.5 mm. aralıklarda kırılıp, değişik aralıklı eleklerden geçirilerek boyutlandırılmasına tasnif edilmiş perlit denir.
Aşağıdaki boyutlarda ve ayrıca istenilen tane ebatlarında üretim yapılabilir.
• 0.0-0.6 mm.
• 0.6-1.2 mm.
• 0.8-2.4 mm.
• 1.2-2.4 mm.
GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT
Tasnif edilmiş perlitin 850-1150°C’deki alev şokunda bünye suyunu kaybederek, patlaması sonucunda tane hacminin 35 misline kadar büyümesi haline genleştirilmiş perlit denir.
İçeriğinde Perlit Bulunan Ürün Örnekleri
Fixthermo http://www.fixkim.net/htmldocs/urunler/tr/urundetay57/Fixthermo_2_Thermofix_Perlitli_Isi_Yalitim_Sivasi.html

22 Ocak 2016 Cuma

Püskürtme Beton (Shotcrete) Nedir ?

    PÜSKÜRTME BETON
Özet

Püskürtme beton, yol veya otoban kenarlarındaki şevlere, temel kazısı sırasında kayma tehlikesi olan yan yüzeylere, tünel yada metro inşaatlarında tavan ve duvarlara, toprak kayması yada kaya, taş parçasının düşmesinin engellenmesinin istenildiği alanlarda, yapı güçlendirme projelerinde, bina duvar ve kolonlarına ayrıca dekoratif amaçlı olarak yapay kaya gibi alanlara yada izolasyon koruyucu katman olarak havuzlarda ve suyun aşındırıcı etkisinden korunmak amacıyla dere yataklarında kullanılabilmektedir.

Püskürtme Beton(Shotcrete) Nedir ?
Püskürtme beton çok iyi hazırlanmış portland çimentosu, su ve kum karışımından ibaret harcın, basınca dayanıklı lastik veya özel imal edilmiş saç borularla kullanım yerine iletilen ve önceden hazırlanmış yüzeye basınç altında püskürtülen betondur (Bekişoğlu, 1993).
Amerikan Beton Enstitüsü (ACI) tanımına göre; püskürtme harç veya betonun bir yüzeye yüksek hızda hava basıncıyla püskürtülmesidir (Zaffaroni vd., 2001).
Püskürtme beton için, İngilizce de “gunite”, “pneumaticaly applied mortal, concrete”, “gunned concrete” gibi isimler, Almancada ve oradan dilimizde ise patent ismi olan “torkret” kullanılmıştır. Ancak, son zamanlarda bunların yerini “shotcrete”, “Spritzbeton” sözcükleri almıştır. Türkçede de “Püskürtme Beton” adının kullanılması uygun ve bu tür betonların tümünü kapsayan bir ad olmaktadır (Aka ve Celep, 1978).
Püskürtme betonun normal betondan farkı karışımın bir hortumun ağzından hava basıncı yardımı ile beton dökülecek yüzeye büyük hızla fırlatılması, çarpma sonucunda orada yapışıp kalması ve varsa içindeki priz çabuklaştırıcı katkının etkisi ile çok kısa sürede katılaşıp taşıyıcılık kazanmasıdır. Püskürtme betonun yaş ve kuru olmak üzere iki kaplama yöntemi vardır. Kuru yöntemde çimento, kum, nemli ve iri agrega susuz ortamda karıştırılarak basınçlı hava ile çıkış hortumuna basılır. Lansta katkı malzemesi ve püskürtme suyu ile karıştırılarak 70-120 m/sn bir hızla püskürtülür. Bu karışım uygulanacak yüzeye çarpınca uygulama yüzeyinde bir beton kabuk oluşur. Yaş sistemde katkı malzemesi dışındaki bütün malzemeler bir plentte hazırlanarak hortum içinden geçer, hava veya pompa basıncı ile lansa sevk edilir. Katkı malzemesi ilave edildikten sonra ilave hava basıncı ile 35-45 m/sn gibi bir hızla yüzeye püskürtülür (Topçu, 2006).
Püskürtme Betonunun Uygulama Alanları;
·         Yapı güçlendirme projelerinde,
·         Bina duvar ve kolonlarına,
·         Temel kazısı sırasında kayma tehlikesi olan yan yüzeylere,
·         Havuz yapımında,
·         Yol veya otoban kenarlarındaki şevlere,
·         Tünel yada metro inşaatlarında tavan ve duvarlara,
·         Enerji üretim, çimento ve demir çelik tesislerinde refrakter beton uygulamalarında,
·         Dekoratif amaçlı olarak yapay kaya yapımında,
·         Suyun aşındırıcı etkisinden korumak amacıyla dere yataklarında,
Püskürtme Betonun Avantajları
·         Konvensiyonel kalıp kullanılarak yerinde dökülen beton uygulamarına göre %50 ila %100 oranında kalıp tasarrufu sağlar,
·         Kalıpların iç basınca göre tasarlanmasına gerek yoktur,
·         Karmaşık yapılar için kalıp ihtiyacının çok az olur,
·         Vinç ve diğer ekipman ihtiyacında tasarruf sağlar veya ortadan kaldırır,
·         Onarım uygulamalarında en az %50 iş gücü tasarrufu sağlar,
·         İnşaatın süresini %33 ila %50 oranında azaltır,
·         Onarım hızı bekleme sürelerini azaltır veya ortadan kaldırır,
·         Katmanlar arası daha iyi bağlanır ve mukavemeti artırır,
·         Onarılacak yüzeyler için diğer yöntemlere göre daha uygun maliyetli olması,
·         Dar ve ulaşılması zor alanlarda uygulanabilmesi.

Kuru Sistem
Kuru sistem, kuru karışım malzemenin hazneye dökülerek nozula bağlı bir hortum içerisinden pnömatik olarak iletilmesidir. Operatör, nozulda suyu kontrol eder. Su ve kuru karışım püskürtme beton nozuldan ayrılmadan önce karışır. Bu, yetenekli ve tecrübeli bir operatör gerektirir. Kuru karışım sisteminin avantajı, operatör tarafından su içeriğinin anlık olarak ayarlanabilmesidir ve bu durum priz hızlandırıcı kullanmadan tavan ve dikey uygulamarda daha kolay yerleşmesini sağlar. Kuru karışım, yapıların güçlendirilmesinde ve onarım uygulamalarında çok sık ara vermeye imkan sağladığından dolayı kullanışlıdır. Yaş sistem, çok sık ara vermeye uygun değildir. Yaş malzeme, hızlı bir şekilde kullanılmalı ve hortumdan hemen temizlenmelidir.

Kaynak : http://www.balcilar.com/

Fixkim | www.fixkim.net | 444 34 67
e-Posta: info@fixkim.net


21 Ocak 2016 Perşembe

BETONARME YAPILARDAKİ ÇATLAK TİPLERİPLASTİK OTURMA ( A-B-C TİPLERİ)
Oluşma Süresi                       : 10 dk – 3 saat arası
Oluşma Sıklığı                       : Oldukça Sık
En Çok Görülen Yerler        : A Tipi :  Derin Kesimler, B Tipi :  Kolonların Üstleri, C Tipi : Dişli ve Kaset Döşemeler
Asıl Sebep                              : Aşırı terleme. Karışım içerisindeki daha ağır parçaların çökelmesi.
İkincil Sebepler, Etkenler    : Hızlı erken kuruma koşulları, güneş ve rüzgara maruz yerler. Geciktirici katkılar ve çimento özelliklerinden dolayı yavaş priz alma.
Alınacak Önleml                   : Vibratör uygun şekilde vurulmalı. Beton kuru hava koşullarından korunmalı. Terleme azaltılmalı. Hava sürükleyici beton kullanılmalıdır.
Yorum                                    : Çatlaklar genellikle zorlamaların doğrultusunda görülür, kesit derinliklerinde değişir.

PLASTİK BÜZÜLME ( D-E-F TİPLERİ)
Oluşma Süresi                       : 30 dk -6 saat arası
Oluşma Sıklığı                       : Çok Sık
En Çok Görülen Yerler        : D Tipi :  Yollar ve Döşemeler, E Tipi :  Betonarme Döşemeler, F Tipi : Betonarme Döşemeler
Asıl Sebep                              : Güneş, rüzgar gibi hızlı erken kuruma koşulları yüzünden beton yüzeyinden buharlaşan suyun, betonun terlemesinden daha fazla olması ile beton yüzeyindeki büzülme. Ayrıca yüzeye çok yakın donatılar da plastik büzülmeye neden olur.
İkincil Sebepler, Etkenler    : Düşük terleme oranı.
Alınacak Önlemler                : Plastik oturma için alınacak önlemlere ilaveten, erken kür geliştirilmelidir ( yüksek nem oranı sağlanmalı). Betona polypropylene lifler katılmalıdır.
Yorum                                    : Çatlaklar nadiren elemanın sonuna kadar ilerler veya 1 m’den daha uzun olurlar. Agrega danelerine ilerlemezler.

ERKEN TERMAL BÜZÜLME ( G-H TİPLERİ)
Oluşma Süresi                       : 1 gün – 2 gün veya 3 hafta arası
Oluşma Sıklığı                       : Oldukça Sık
En Çok Görülen Yerler        : G Tipi :  Kalın Duvarlar, H Tipi :  Kalın Döşemeler
Asıl Sebep                              : G Tipi :  Çimento hidratasyonu ile aşırı ısı oluşumu, H Tipi :   Aşırı ısı değişiklikleri
İkincil Sebepler, Etkenler    : Hızlı soğuma. Yetersiz donatı dağılımı. Fazla derz boşluğu
Alınacak Önlemler                : Hidratasyon ısısı düşük çimento kullanarak ısı azaltılmalı veya izolasyon yapılmalı. Donatı dağılımını artırılmalı. Çelik lif donatı katılmalı.
Yorum                                    : Çatlakların kontrolü ve özellikle kaplama,döşeme ve duvarlarda derz boşluklarının tayini için tasarımcı, betonun termal özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır.

UZUN VADELİ KURUMA BÜZÜLMESİ ( I TİPİ)
Oluşma Süresi                       : 1 kaç hafta veya ay
Oluşma Sıklığı                       : Nadir
En Çok Görülen Yerler        : İnce döşemeler ve duvarlar
Asıl Sebep                              : Yetersiz derzler ve yanlış tasarım.
İkincil Sebepler, Etkenler    : Aşırı büzülme ( büzülebilir agrega), yetersiz kür, yetersiz donatı dağılımı.
Alınacak Önlemler                : Su muhtevası azaltılmalı, kür uygulanmalı, donatı dağılımı artırılmalı, düşük büzülmeli agrega kullanılmalıdır.
Yorum                                    : Genellikle temel bir tasarım veya inşaat hatasından kaynaklanır.

YÜZEYSEL İNCE ÇATLAKLAR ( J-K TİPLERİ)
Oluşma Süresi                       : 1 gün – 7 gün veya daha geç
Oluşma Sıklığı                       : J Tipi :  Sıkça,  K Tipi :  Çok
En Çok Görülen Yerler        : J Tipi :  Brüt beton , K Tipi :  Döşemeler
Asıl Sebep                              : J Tipi :  Geçirimsiz kalıp , K Tipi :  Fazla perdahlama
İkincil Sebepler, Etkenler    : Çimento bakımından zengin yüzey, yetersiz kür uygulaması, kalıp yakınında aşırı vibrasyon.
Alınacak Önlemler                : J Tipi :  Kalıbın beton ile temas eden yüzeyi değiştirilmeli. K Tipi :  Kür uygulaması ve perdahlama uygun biçimde yapılmalı.
Yorum                                    : Harita çatlağı şeklinde belirir. Genellikle zaman içinde daha iyi görünür. Nadiren de  olsa estetik bir problemin ötesinde olabilir.

DONATININ KOROZYONU ( L-M TİPLERİ)
Oluşma Süresi                        : 2 yıldan uzun
Oluşma Sıklığı                       : Eski betonda çoklukla
En Çok Görülen Yerler        : L Tipi :  Kolonlar ve kirişler , M Tipi :  Prekast beton, donma-çözülme etkisi veya deniz tuzuna maruz kalan betonlar.
Asıl Sebep                              :  L Tipi :  Paspayı yetersizlikleri , M Tipi :  Aşırı kalsiyum klorür, klorür geçişleri.
İkincil Sebepler, Etkenler    : Uygunsuz beton sınıfı ( geçirimli), yetersiz kür, yetersiz sıkıştırma.
Alınacak Önlemler                : Paspayı yetersiz ise artırılmalı, yüksek beton sınıfı tercih edilmeli, sıkıştırma ve kür uygulaması yeterli düzeyde yapılmalı, klorür içeren katkı kullanılmamalı.
Yorum                                    : Donatı korozyona uğrayıp genişleyerek betonu çatlatır. Çatlaklarda genellikle pas lekeleri görülür.

ALKALİ SİLİKA REAKSİYONU ( N TİPİ)
Oluşma Süresi                       : Beş yıldan fazla
Oluşma Sıklığı                       : Çok nadir
En Çok Görülen Yerler        : Islak hacimler
Asıl Sebep                              : Çimentodaki alkaliler, suyun varlığı halinde agregadaki reaktif bileşenler ile reaksiyona girip su emen ve genleşen bir jel oluştururlar.
Alınacak Önlemler                : Tamiri mümkün değildir. Ayrıca çok önemli bir problem de teşkil etmez. Önlem alınmak istendiği takdirde beton üreticisine başvurulmalıdır.
Yorum                                    : Çatlaklar harita şeklindedir. Bazen çatlaklardan beyaz bir jel sızar.

ERKEN DONMA HASARI ( P TİPİ)
Oluşma Süresi                       : 1-24 saat
Oluşma Sıklığı                       : Oldukça sık
En Çok Görülen Yerler        : İnce kesitler ve döşemeler
Asıl Sebep                              : Taze betondaki suyun donarak genleşmesi
İkincil Sebepler, Etkenler    : Kür veya izolasyonun uygunsuz olması
Alınacak Önlemler                : Kür uygulaması süresince beton +5 C nin üzerinde tutulmalı.
Yorum                                    : Donma hasarlı betonun yapısal mukavemeti yoktur, değiştirilmelidir.

DONMA ÇÖZELME HASARI ( Q TİPİ)
Oluşma Süresi                       : Beton sertleştikten herhangi bir zaman sonra
Oluşma Sıklığı                       :  Oldukça sık
En Çok Görülen Yerler        :  Kaplamalar
Asıl Sebep                              :  Su sertleşmiş  betonun yüzeyine sızarak donar daha sonra genleşerek yüzeyi çatlatır ve ufalar.
İkincil Sebepler, Etkenler    : Uygun olmayan beton sınıfı, türü, yetersiz kür.
Alınacak Önlemler                : Yeterli kalitede, hava sürükleyici beton kullanılmalı, kür uygulaması yeterli yapılmalı.
Yorum                                    : Buz çözücü tuzlar durumu daha da şiddetlendirir!

Kaynak : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi / 2012 Ajandası

Fixkim | www.fixkim.net | 444 34 67 | info@fixkim.net